Pazartesi, Şubat 26, 2024
Ana Sayfa Sağlık Cep telefonu kullanımı sperm kalitesini etkileyebilir

Cep telefonu kullanımı sperm kalitesini etkileyebilir

Cep telefonu kullanımı sperm kalitesini etkileyebilir
Cep telefonu kullanımı sperm kalitesini etkileyebilir

Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyon meni kalitesini etkiler mi? Son elli yılda meni kalitesindeki düşüşü açıklamak için çeşitli çevresel ve yaşam tarzı faktörleri öne sürülse de, cep telefonlarının rolü henüz kanıtlanmamıştır. Cenevre Üniversitesi’nden (UNIGE) bir ekip, İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü (İsviçre TPH) ile işbirliği içinde, konuyla ilgili büyük bir kesitsel çalışma yayınladı. Cep telefonunun sık kullanımının daha düşük sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayısı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak araştırmacılar cep telefonu kullanımı ile düşük sperm hareketliliği ve morfolojisi arasında herhangi bir ilişki bulamadılar.

Semen kalitesi, sperm konsantrasyonu, toplam sperm sayısı, sperm hareketliliği ve sperm morfolojisi gibi parametrelerin değerlendirilmesiyle belirlenir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği değerlere göre, sperm konsantrasyonu mililitrede 15 milyonun altında olan bir erkeğin çocuk sahibi olması büyük olasılıkla bir yıldan fazla zaman alacaktır. Ayrıca sperm konsantrasyonunun mililitrede 40 milyonun altında olması durumunda gebelik şansı yüzde olarak azalacaktır.

Birçok çalışma son elli yılda sperm kalitesinin düştüğünü göstermiştir. Sperm sayısının mililitrede ortalama 99 milyon spermden mililitrede 47 milyona düştüğü bildiriliyor. Bu olgunun çevresel faktörler (endokrin bozucular, pestisitler, radyasyon) ve yaşam tarzı alışkanlıklarının (diyet, alkol, stres, sigara) birleşiminin sonucu olduğu düşünülmektedir.

Cep telefonlarının etkisinin değerlendirilmesi

Cep telefonu da mı suç? Cenevre Üniversitesi’nden (UNIGE) bir ekip, İsviçre’de genç erkeklerin semen kalitesine ilişkin ilk ulusal çalışmayı (2019) yürüttükten sonra, bu konuyla ilgili en büyük kesitsel çalışmayı yayınladı. Bu rapor, 2005 ile 2018 yılları arasında altı zorunlu askerlik merkezinde görevlendirilen, yaşları 18 ile 22 arasında değişen 2886 İsviçreli erkeğin verilerine dayanıyor.

Bilim adamları, İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü (İsviçre TPH) ile işbirliği içinde, 2886 erkeğin meni parametreleri ile cep telefonu kullanımı arasındaki ilişkiyi inceledi. Profesör Serge Nef, “Erkekler yaşam tarzı alışkanlıkları, genel sağlık durumları ve daha spesifik olarak telefonlarını kullanma sıklıkları ve kullanmadıkları zamanlarda nereye koydukları ile ilgili ayrıntılı bir anket doldurdu” diye açıklıyor. UNIGE Tıp Fakültesi Genetik Tıp ve Gelişim Bölümü ve SCAHT – İsviçre Uygulamalı İnsan Toksikolojisi Merkezi, çalışmanın eş-yönetmenliğini üstlendi.

Bu veriler, sık kullanım ile düşük sperm konsantrasyonu arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Medyan sperm konsantrasyonu, telefonunu haftada bir defadan fazla kullanmayan erkek grubunda (56,5 milyon/mL), telefonunu günde 20 defadan fazla kullanan erkeklere (44,5 milyon/mL) kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti. Bu fark, sık kullananlarda (>20 kez/gün) nadir kullananlara (<1 kez>) kıyasla sperm konsantrasyonunda %21’lik bir azalmaya karşılık gelir.

4G, 2G’den daha mı az zararlı?

Bu ters ilişkinin ilk çalışma döneminde (2005-2007) daha belirgin olduğu ve zamanla (2008-2011 ve 2012-2018) giderek azaldığı görülmüştür. Swiss TPH’de doçent olan Martin RÖÖsli, “Bu eğilim, 2G’den 3G’ye, ardından 3G’den 4G’ye geçişe karşılık geliyor ve bu da telefonların iletim gücünde azalmaya yol açıyor” diye açıklıyor.

”Cep telefonu kullanımı ile semen kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendiren daha önceki çalışmalar nispeten az sayıda birey üzerinde yapılmış, nadiren yaşam tarzı bilgileri dikkate alınmış ve bu kişiler doğurganlık kliniklerinde görevlendirildikleri için seçim yanlılığına maruz kalmışlardı. UNIGE ve SCAHT Tıp Fakültesi Genetik Tıp ve Gelişim Bölümünde kıdemli araştırmacı ve öğretim asistanı, çalışmanın ilk yazarı ve eş lideri Rita Rahban, “Bu, sonuçsuz sonuçlara yol açtı” diye açıklıyor.

Telefonunuzu nereye koyduğunuz önemli değil

Veri analizi ayrıca telefonun konumunun (örneğin pantolon cebinde) düşük meni parametreleriyle ilişkili olmadığını da gösteriyor. Rita Rahban, “Ancak bu gruptaki telefonlarını vücutlarına yakın taşımadıklarını belirten kişi sayısı, bu spesifik nokta hakkında gerçekten sağlam bir sonuca varmak için çok az” diye ekliyor.

Bu çalışma, cep telefonu kullanımının semen kalitesi üzerindeki etkilerini araştıran çoğu epidemiyolojik çalışma gibi, kişinin kendi bildirdiği verilere dayanıyordu, bu da bir sınırlamadır. Bunu yaparak, birey tarafından bildirilen kullanım sıklığının, elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın doğru bir tahmini olduğu varsayılmıştır. Bu sınırlamayı ele almak için Federal Çevre Dairesi (FOEN) tarafından finanse edilen bir çalışma 2023 yılında başlatıldı. Amacı, elektromanyetik dalgalara maruz kalmanın yanı sıra kullanım türlerini (çağrılar, web navigasyonu, web navigasyonu) doğrudan ve doğru bir şekilde ölçmektir. mesajlar göndermek ve bunların erkek üreme sağlığı ve doğurganlık potansiyeli üzerindeki etkilerini değerlendirmek. Veriler, gelecekteki her katılımcının cep telefonuna indireceği bir uygulama kullanılarak toplanacak. Araştırma ekibi aktif olarak bu çalışma için katılımcıları işe alıyor.

Amaç ayrıca bu gözlemlerin ardındaki etki mekanizmasını daha iyi tanımlamaktır. ”Cep telefonlarının yaydığı mikrodalgaların doğrudan mı yoksa dolaylı etkisi mi var?” Testislerde önemli bir ısı artışına neden oluyorlar mı? Sperm üretiminin hormonal düzenlenmesini etkiler mi? Bunların hepsinin keşfedilmesi gerekiyor” diye bitiriyor Rita Rahban.

BENZER KONULAR

Hücresel atık yönetimi ve yaşlanmada otofaji genlerinin yeni rolleri

Yaşla birlikte azalan otofaji, araştırmacıların daha önce şüphelendiğinden daha fazla gizemi barındırıyor olabilir. Buck Enstitüsü, Sanford Burnham Prebys ve Rutgers Üniversitesi'nden bilim adamlarının, yanlış...

Antibiyotik Direnci Araştırmalarında Oyunun Kurallarını Değiştirecek Bir Şey

Antibiyotiğe dirençli bakterilerle mücadeledeki potansiyeli nedeniyle incelenen bir bakteriyofaj olan φX174, alternatif antibiyotiklerin geliştirilmesine yönelik yeni bilgiler sunuyor. yaşında COVID-19kelime "virüs” bulaşma, hastalık ve hatta...

Gebelik öncesi stres doğurganlık tedavisi gören kadınların sağlığını etkileyebilir

Hamilelik sırasındaki stresin sağlık sonuçlarını etkilediği biliniyor ancak Mass General Brigham araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, hamilelik öncesi stres seviyelerinin de değerlendirilmesinin önemli...
- Advertisment -

Son Eklenenler

X-Işını Astronomisinde Paradigma Değişimi

- Advertisement - 9 Ocak 2024’te fırlatılan Einstein Sondası, ESA ve MPE’nin katkılarıyla Çin Bilimler Akademisi liderliğindeki bir ortak girişimdir. Amacı, kozmik olaylardan kaynaklanan X-ışını...

Gücün Sınırlarına Meydan Okuyan Lazer Yapımı Metaller

- Advertisement - Lazer bazlı katmanlı üretim yoluyla üretilen yenilikçi yüksek entropili alaşımlar, endüstriyel uygulamalar için benzeri görülmemiş bir güç ve esneklik sunar. Gelişmiş tekniklerle...

Hücresel atık yönetimi ve yaşlanmada otofaji genlerinin yeni rolleri

Yaşla birlikte azalan otofaji, araştırmacıların daha önce şüphelendiğinden daha fazla gizemi barındırıyor olabilir. Buck Enstitüsü, Sanford Burnham Prebys ve Rutgers Üniversitesi'nden bilim adamlarının, yanlış...

Antibiyotik Direnci Araştırmalarında Oyunun Kurallarını Değiştirecek Bir Şey

Antibiyotiğe dirençli bakterilerle mücadeledeki potansiyeli nedeniyle incelenen bir bakteriyofaj olan φX174, alternatif antibiyotiklerin geliştirilmesine yönelik yeni bilgiler sunuyor. yaşında COVID-19kelime "virüs” bulaşma, hastalık ve hatta...