Ana Sayfa arşiv Araştırmacılar En Etkili Sigarayı Bırakma Yardımcılarını Belirledi

Araştırmacılar En Etkili Sigarayı Bırakma Yardımcılarını Belirledi

0
Araştırmacılar En Etkili Sigarayı Bırakma Yardımcılarını Belirledi
Son araştırmalar, nikotinli e-sigaraların, sitisin ve vareniklin ilaçlarının yanı sıra sigarayı bırakmada en etkili ilaçlar olduğunu ortaya koyuyor. 300'den fazla klinik araştırmayı kapsayan çalışma, halk sağlığı stratejileri için önemli kanıtlar sağlıyor.
Son araştırmalar, nikotinli e-sigaraların, sitisin ve vareniklin ilaçlarının yanı sıra sigarayı bırakmada en etkili ilaçlar olduğunu ortaya koyuyor. 300’den fazla klinik araştırmayı kapsayan çalışma, halk sağlığı stratejileri için önemli kanıtlar sağlıyor.

UMass Amherst araştırmacısının kapsamlı küresel analizi, halk sağlığı politikalarını yeniden şekillendirecek kanıtlar sunuyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden bir halk sağlığı ve sağlık politikası araştırmacısı da dahil olmak üzere bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan kapsamlı, çok uluslu bir incelemeye göre, nikotinli e-sigaralar ve yoksunluk belirtilerini azaltan iki reçeteli ilaç, sigarayı bırakmada en etkili yöntemlerdir.

Nikotin replasman tedavisinin (NRT) ikili formlarının, örneğin bir bantın sakız veya pastil ile birleştirilmesinin neredeyse aynı derecede etkili olduğu bulundu.

Sigara içmek dünya çapında önlenebilir hastalıkların ve ölümün önde gelen nedeni olmaya devam ediyor ve nikotinin bağımlılık yapıcı doğası nedeniyle sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi bunu çok zor buluyor. Yeni çalışmanın bulguları, halk sağlığı politikalarının ve stratejilerinin yeniden şekillendirilmesine yardımcı olacak güçlü kanıtlar sunarak, sigara içenlere sigarayı tamamen bırakmak için daha etkili araçlar sunuyor.

Araştırmacılar En Etkili Sigarayı Bırakma Yardımcılarını Belirledi
Jamie Hartmann-Boyce yakın zamanda UMass Amherst Halk Sağlığı ve Sağlık Bilimleri Okulu’nda sağlık politikası ve yönetimi alanında yardımcı doçent olarak yeni görevine başladı.

Araştırma İçgörüleri ve Metodolojisi

Halk Sağlığı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde sağlık politikası ve yönetimi alanında yardımcı doçent olan Jamie Hartmann-Boyce, “Sigara içen birinin sağlığı için yapabileceği en iyi şey sigarayı bırakmaktır” diyor.

“Bulgularımız, insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için nikotin e-sigaralarının ve kombinasyon nikotin replasman tedavilerinin etkinliğine dair açık kanıtlar sağlıyor.

Kanıtlar aynı zamanda sitisin ve vareniklin ilaçlarının yararları konusunda da açık, ancak şu anda bazı insanların bunlara erişmesi daha zor olabilir.”

Hartmann-Boyce yakın zamanda yayınlanan makalenin kıdemli yazarıdır. Oxford Üniversitesi, İngiltere, daha sonra Kanıta Dayalı Sağlık Doktora Programında doçent ve direktör olarak çalıştı. Oxford’un Nuffield Birinci Basamak Sağlık Bilimleri Bölümü’ndeki program. Ekip ayrıca Birleşik Krallık’taki Leicester Üniversitesi’ndeki meslektaşlarını da içeriyordu.

Sigarayı Bırakma Yöntemlerinin Kapsamlı Analizi

Oxford’un Nuffield Birinci Basamak Sağlık Bilimleri Departmanında baş yazar ve kıdemli araştırmacı olan Nicola Lindson, ekibin 150.000’den fazla kişiyi kapsayan 300’den fazla klinik çalışmada kullanılan farklı sigarayı bırakma yardımcılarının sonuçlarını karşılaştırdığını belirtiyor.

“Araştırmamız sigarayı bırakma dünyasının derinliklerine dalıyor” diyor. “Bu verileri bir araya getirerek, insanların sigarayı bırakmak için lisanslı ilaçları veya nikotinli e-sigaraları kullandıklarında, bu yardımcıları kullanmayanlara göre bırakma olasılıklarının daha yüksek olduğunu görebiliriz.”

Farklı Sigarayı Bırakma Yardımlarının Etkinliği

Analiz, sigarayı bırakmaya çalışan 100 kişiden yaklaşık 14’ünün herhangi bir bırakma girişiminde nikotinli e-sigara, vareniklin veya sitisin kullanarak başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu buldu. NRT’nin iki formunu kullananlar için, yaklaşık 100 kişiden 12’si muhtemelen en az altı ay boyunca sigara içmemek olarak tanımlanan sigarayı bırakacaktır. Bant veya sakız gibi NRT’nin yalnızca tek bir formunu kullananlarda başarı oranı 100’de dokuza düşüyor.

Bu oranlar, yaklaşık 100 kişiden altısının herhangi bir yardım almadan sigarayı bırakmayı başaracağı bulgusuyla kıyaslanıyor. Sigarayı bırakmaya yönelik yardımlar, insanlar sigarayı bırakmak için davranışsal destek de aldığında daha iyi çalışır. Çalışma ayrıca, sigarayı bırakma seçeneklerinin tümünde ciddi yan etkilerin nadir olduğunu da ortaya çıkardı.

Uzun Vadeli Etkiler ve Erişilebilirliğe İlişkin Hususlar

Hartmann-Boyce, nikotinli e-sigara kullanmanın uzun vadeli etkilerinin bilinmediğine dikkat çekiyor ancak ekibin incelediği çalışmaların, zarara neden olduğu bilinen ek katkı maddeleri içermeyen, düzenlemeye tabi nikotin içeren e-sigaraları test ettiğini vurguluyor. Bu inceleme yalnızca bir dizi sigarayı bırakma yönteminin etkilerini değerlendirmeye odaklandı ve sigara içmeyenler ve gençler arasındaki kullanımları da dahil olmak üzere e-sigaralarla ilgili halk sağlığı söyleminin daha geniş yönlerini araştırmayı amaçlamadı.

Hartmann-Boyce, “Sigarayla ilişkilendirdiğimiz pek çok hastalığa neden olan şey nikotinin kendisi değil” diyor. “Genel bilimsel fikir birliği, düzenlemeye tabi nikotinli e-sigaraların geleneksel sigaralara göre çok çok daha az zararlı olduğu ancak zararsız olmadığı yönündedir.”

Referans: Nicola Lindson, Annika Theodoulou, José M Ordóñez-Mena, Thomas R Fanshawe, Alex J Sutton, Jonathan Livingstone-Banks, Anisa Hajizadeh, Sufen tarafından “Yetişkinlerde sigarayı bırakmak için farmakolojik ve elektronik sigara müdahaleleri: bileşen ağı meta-analizleri” Zhu, Paul Aveyard, Suzanne C Freeman, Sanjay Agrawal ve Jamie Hartmann-Boyce, 12 Eylül 2023, Cochrane Sistematik İnceleme Veritabanı.